Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (397)  |  Przetargi unieważnione (66)

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1
nr sprawy: SO.261.1.3.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte