Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2022

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2022 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)uzasadnienie wyboru: Brak ofert

stanowisko:

Psycholog

miejsce pracy: Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej
termin składania dokumentów: 14 listopada 2022  12:00

uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej nie dokonano wyboru.

stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Sekcja Usług Środowiskowych
termin składania dokumentów: 21 października 2022  12:00

wybrany kandydat: Edyta Janiszewska, Częstochowa
Wioletta Antczak, Kłobuck
 
uzasadnienie wyboru: W związku z niezaplanowanym/nagłym rozwiązaniem umowy o pracę przez jednego
z pracowników Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 2 oraz koniecznością natychmiastowego uzupełniania etau, zwiększono liczbę zatrudnionych w ramach przeprowadzonej procedury konkursowej do dwóch osób.
Kandydatki spełniły wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskały bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazały się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielały pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskały sumarycznie najwyższe wyniki.

stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2
termin składania dokumentów: 4 października 2022  12:00

wybrany kandydat: Gajewska Anna, Rędziny 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.

stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Sekcja Usług Środowiskowych
termin składania dokumentów: 14 września 2022  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)