Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023

Ogłoszenia o naborze do pracy w toku z 2023 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)stanowisko:

pracownik socjalny - 2 etaty

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1
termin składania dokumentów: 20 listopada 2023  12:00

stanowisko:

pracownik socjalny - 2 etaty

miejsce pracy: Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą
termin składania dokumentów: 8 listopada 2023  12:00

stanowisko:

fizjoterapeuta - umowa na zastępstwo

miejsce pracy: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
termin składania dokumentów: 28 września 2023  12:00

stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Administracyjna
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2023  12:00

stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności
termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2023  12:00

stanowisko:

pracownik socjalny - 2 etaty

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1
termin składania dokumentów: 8 sierpnia 2023  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)