Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: Przedłożone oferty nie pełniły wymogów formalnych


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (30 października 2019)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (30 października 2019, 13:40:31)stanowisko:

kontroler wewnętrzny

miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
termin składania dokumentów: 25 października 2019  11:00Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

kontroler wewnętrzny
(umowa na czas określony w celu zastępstwa,
przewidywany okres zatrudnienia do 30.11.2020r.)
(nazwa stanowiska pracy)


Wymagania konieczne:
 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada co najmniej roczny staż pracy, w tym pół roczny pracy             w księgowości lub w kontroli finansowej albo skarbowej;
 3. posiada wykształcenie wyższe II stopnia - ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, prawo, administracja i pokrewne;
 4. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru rachunkowości (ustawa    o rachunkowości), finansów publicznych (ustawa o finansach publicznych; ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), zamówień publicznych (ustawa Prawo zamówień publicznych), prawa handlowego (ustawa Kodeks spółek handlowych) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 5. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. ocena i badanie skuteczności systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań,
 2. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli: doraźnych, problemowych i sprawdzających,
 3. opracowanie planów kontroli,
 4. opracowanie sprawozdań z działań własnych,
 5. nadzorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych mających na celu eliminowanie uchybień i niedociągnięć stwierdzonych we wcześniejszych kontrolach. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, posiadanych kwalifikacjach),
 4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku,

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2,        z dopiskiem „Kontroler wewnętrzny” w terminie do dnia 25.10.2019 r., do godz 11:00.


Ogłoszenie o naborze (66kB) pdf
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) plik
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik

Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (15 października 2019)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (15 października 2019, 15:18:15)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (30 października 2019, 13:40:31)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 170

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij