Strona główna

Strona główna

Dbając o ułatwienie Państwu kontaktu z nami przedstawiamy
szczegółowe dane na temat naszej jednostki.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
tel./fax 34 372 42 00, 34 372 42 50
email: mops@czestochowa.um.gov.pl

NIP:

573-23-02-950

REGON: 002741290

www.mops.czestochowa.pl


Dyżury Ośrodka pełnione są od pn-pt w godzinach:
Poniedziałek
od 7.30 do 15.30
Wtorek
od 7.30 do 16.00
Środa
od 7.30 do 15.30
Czwartek
od 7.30 do 15.30
Piątek
od 7.30 do 15.00Dyżury komórek organizacyjnych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Małgorzata Mruszczyk

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie za pośrednictwem adresu iod@mops.czestochowa.pl
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. kategoria danych osobowych: dane wrażliwe;
6. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z innych źródeł;
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

KLAUZULE INFORMACYJNE (50kB) word
KLAUZULA INFORMACYJNA CZĘSTOCHOWA SILNA DZIELNICAMI (61kB) word


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (29 maja 2017)
Opublikował: ciuraszkiewicz_k (4 października 2012, 09:59:26)

Ostatnia zmiana: Marcin Maźniewski (17 marca 2021, 10:52:11)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 154426