Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenia z 2018 roku


Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 143) starsze zarządzenia »Zarządzenie nr 142.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 31 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 11.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wykazu i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018 i podejmowania czynności w granicach kwot w nim określonych

Zarządzenie nr 141.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 31 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 10.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018

Zarządzenie nr 140.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 31 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 11.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wykazu i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018 i podejmowania czynności w granicach kwot w nim określonych

Zarządzenie nr 139.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 31 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 10.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018

Zarządzenie nr 138.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 31 grudnia 2018


w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 137.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 110.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 29.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2018

Zarządzenie nr 136.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 11.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wykazu i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018 i podejmowania czynności w granicach kwot w nim określonych

Zarządzenie nr 135.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 10.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018

Zarządzenie nr 134.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 11.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wykazu i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018 i podejmowania czynności w granicach kwot w nim określonych

Zarządzenie nr 133.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 10.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018

Zarządzenie nr 132.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 11.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wykazu i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018 i podejmowania czynności w granicach kwot w nim określonych

Zarządzenie nr 131.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 10.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018

Zarządzenie nr 130.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 21 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 16.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018

Zarządzenie nr 129.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 21 grudnia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 13.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 20.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 128.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 7 grudnia 2018


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80.2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 03.07.2015 r. w sprawie ustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za odzież i obuwie, za pranie odzieży roboczej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 127.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia

Zarządzenie nr 126.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 30 listopada 2018


w sprawie określenia kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i środków przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku

Zarządzenie nr 125.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 30 listopada 2018


w sprawie w sprawie wykazu osób upoważnionych do odbioru faktur VAT wystawianych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie realizującego część projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny

Zarządzenie nr 124.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 30 listopada 2018


w sprawie w sprawie wykazu osób upoważnionych do: kontroli merytorycznej dowodów własnych i obcych, kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych własnych i obcych, zatwierdzania dowodów księgowych własnych i obcych, wystawiania dokumentów księgowych, dekretowania i księgowania dokumentów księgowych, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, sporządzania dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, wystawiania not księgowych, sporządzania list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie części projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny

Zarządzenie nr 123.2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 29 listopada 2018


zmieniające Zarządzenie nr 11.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wykazu i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2018 i podejmowania czynności w granicach kwot w nim określonych
Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 143) starsze zarządzenia »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij