Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Świadczenie usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem Grupy Interwencyjnej na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, znajdującej się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 34/36 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1
nr sprawy: SO.261.1.1.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 24 lutego 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)