Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.24.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 września 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.23.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 września 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Zakup i dostawa roślin, narzędzi oraz akcesoriów ogrodniczych celem realizacji inicjatywy mieszkańców pn. „Pasy zieleni” w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.2.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 maja 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)