Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.5.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 grudnia 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert nie wpłynęła żadna niepodlegająca odrzuceniu oferta 

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.32.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 20 listopada 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz stołów zewnętrznych z przeznaczeniem dla Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.8.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 6 lipca 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.9.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 18 marca 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)