Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138o)
nr sprawy: SO.261.1.8.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 grudnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy 

zamówienie na:

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.7.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.1.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 6 listopada 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” (7 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
nr sprawy: SO.261.3.8.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 27 czerwca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” (7 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.4.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 24 maja 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczącego obiegu dokumentu w postaci elektronicznego rodzinnego wywiadu środowiskowego z wykorzystaniem narzędzia teleinformatycznego WYWIAD PLUS, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.7.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 13 maja 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: W terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.18.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 5 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie bez podania przyczyny na podstawie pkt 7.5.2. zapytania ofertowego 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czestochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.16.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 27 marca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Wartość obligatoryjnych konserwacji urządzeń drukujących – tj. zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy każda kserokopiarka i urządzenie wielofunkcyjne raz na kwartał – przy cenach jednostkowych z najkorzystniejszej cenowo oferty przekracza wartość zabezpieczonych na ten cel środków.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dzielnicowych Ośrodków Społeczności lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.4.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 5 marca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8)
nr sprawy: SO.261.2.2.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 16 stycznia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16.01.2019 r. do godz. 13:00, nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.3.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 stycznia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena najtańszej oferty przekracza środki zabezpieczone na realizację zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)