Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu klientom Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie specjalistycznej opieki lekarskiej - umowa zlecenia

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.63.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 24 grudnia 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta  

zamówienie na:

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowych zajęć muzycznych dla osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - umowa zlecenia

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.62.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 23 grudnia 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu klientom Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie opieki medycznej przez lekarza psychiatrę - umowa zlecenia

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.61.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 21 grudnia 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 282524 - 2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 listopada 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Część 1 - art. 93 ust. 1. pkt 1 ustawy Pzp; Część 2 - art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie remontu sufitów w pomieszczeniach służbowych budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.23.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 26 października 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy.  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu sufitów w pomieszczeniach służbowych budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.12.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 13 października 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Przeprowadzenie grupowych zajęć muzycznych dla dzieci z niepełnoprawnością (usługa wykonywana przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia) [POWTÓRZONE]

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.4.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 września 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert niepodlegających odrzuceniu 

zamówienie na:

Przeprowadzenie grupowych zajęć muzycznych dla dzieci z niepełnoprawnością (usługa wykonywana przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.1.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 27 sierpnia 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia 

zamówienie na:

Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej do Nysy dla 10 członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW) oraz 6 członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) realizujących pilotażową część projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.26.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 6 sierpnia 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Brak wymaganej frekwencji do zrealizowania zadania. 

zamówienie na:

Wykonanie pełnego projektu remontu schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.61.2015.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 lipca 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie work-coaching'u dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.20.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 lipca 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Niemożliwa do usunięcia wada. 

zamówienie na:

Wykonanie usługi montażu i uruchomienia klimatyzatorów przenośnych typu CHIGO CP-35H3A-J17A w budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.49.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena oferty przewyższa środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2015 r.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-140/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert niepodlegających odrzuceniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)