Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1
nr sprawy: SO.261.1.11.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 grudnia 2023  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1
nr sprawy: SO.261.1.8.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 20 grudnia 2023  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1
nr sprawy: SO.261.1.9.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 19 grudnia 2023  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1
nr sprawy: SO.261.1.7.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 18 grudnia 2023  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.5.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 13 grudnia 2023  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 pzp
nr sprawy: SO.261.1.6.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 grudnia 2023  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.20.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 listopada 2023  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, serwera, kserokopiarek oraz oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.16.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 20 września 2023  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zorganizowanie 2-dniowego wyjazdu integracyjnego połączonego z warsztatami prowadzonymi na temat skutecznego radzenia sobie z traumą i zespołem stresu pourazowego wywołanymi skutkami wojny dla uczestników projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.6.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 maja 2023  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 265 pkt 1 (usługa społeczna)
nr sprawy: SO.261.1.2.2023.MZ
wartość: Dowolna wartość
termin składania ofert: 4 maja 2023  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup licencji oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji oprogramowania i wsparcia technicznego dla zapór sieciowych oraz zakup urządzeń sieciowych

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społeczenej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.11.2023.MB
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 kwietnia 2023  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla uczestników projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3” (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.3.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 marca 2023  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)