Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 275 pkt 1 (usługa społeczna)
nr sprawy: SO.261.1.5.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 22 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta Częstochowy (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1
nr sprawy: SO.261.1.6.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 275 pkt 1 (usługi społeczne)
nr sprawy: SO.261.1.4.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 19 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1
nr sprawy: SO.261.1.3.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społeczenej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.30.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 14 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.2.2022.MZ
wartość: powyżej 750 tys. euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte: część I oraz III Unieważnione: część II oraz IV 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.14.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 22 czerwca 2022  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)