Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.3.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 22 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Wykonywanie usług poligraficznych oraz sukcesywna dostawa druków akcydensowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.1.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)