Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy (art. 275 pkt 1 Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.9.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.8.2021.MB
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.5.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 10 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.34.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.1.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.7.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.3.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 6 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i komputerów poleasingowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.33.2021.MB
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 22 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: Część 1 - unieważnione Część 2 - rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.35.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 19 listopada 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż szaf metalowych oraz krzeseł obrotowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.32.2021.MB
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE 

zamówienie na:

Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Częstochowy w schronisku z usługami opiekuńczymi

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert (art. 275 pkt 1 ustawy pzp)
nr sprawy: SO.261.1.2.2021.MZ
wartość: powyżej 130 tys zł netto
termin składania ofert: 25 października 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.18.2021
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 października 2021  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup i dostawa dysków twardych oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.20.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 24 sierpnia 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.16.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 7 czerwca 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup i dostarczenie 330 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego Comodo Endpoint Manager oraz Comodo Advanced Endpoint Protection Premium Edition na okres 12 miesięcy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.15.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 27 maja 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych, kserokopiarki oraz serwera poleasingowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.14.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 maja 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa licencji Windows Server 2019 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.13.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 25 maja 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup przedłużenia na okres 12 miesięcy licencji oprogramowania dla UTM Fortigate 80E na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.12.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 24 maja 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dietetyka z uczestnikami części projektu pn.: „Częstochowa silna dzielnicami”, będących mieszkańcami siedmiu dzielnic miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.1.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 kwietnia 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Wykonanie, dostawa oraz montaż 79 szt. wewnętrznych rolet materiałowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.10.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 kwietnia 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »