Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138o)
nr sprawy: SO.261.1.7.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.45.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Usługa prowadzenia konserwacji dwóch dźwigów osobowych użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: SO.261.2.44.2020.MZ
nr sprawy: SO.261.2.44.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.41.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługa społeczna (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.2.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 14 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usluga społeczna, art. 138g ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.6.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 11 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.40.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 10 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługa społeczna (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.3.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.4.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługa społeczna (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.1.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.16.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz komputerów poleasingowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.37.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 listopada 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.36.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 23 listopada 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Ubezpieczenie od szkód materialnych sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.14.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 listopada 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup środków ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.13.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 października 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup licencji oprogramowania ASSECO WAPRO na rok 2020/2021 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.34.2020.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 października 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Wykonanie remontów w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.31.2020.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 23 października 2020  12:00
wynik postępowania: część 1 - rozstrzygnięte, część 2 - unieważnione 

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.29.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 października 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Wykonanie remontów w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.28.2020.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 1 października 2020  12:00
wynik postępowania: część 1 - unieważniona; część 2 - unieważniona; część 3 - rozstrzygnięta; część 4 - rozstrzygnięta. 

zamówienie na:

Zakup urządzeń drukujących w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.12.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 września 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »