Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy pzp
nr sprawy: SO.261.2.46.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup i dostawa serwera poleasingowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy pzp
nr sprawy: SO.261.2.41.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 18 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup namiotów plenerowych oraz mebli przeznaczonych do użytku zewnętrznego na potrzeby realizacji inicjatyw sąsiedzkich mających na celu włączenie mieszkańców w życie dzielnicy, organizowanych w obszarach funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.14.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.40.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 16 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.42.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 13 grudnia 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne lub inne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.5.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.3.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 5 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby wyposażenia mieszkań chronionych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.39.2019.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 5 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: cz. 1 - rozstrzygnięte; cz. 2 - unieważnione 

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (3 części)”

zamawiający: SO.261.1.2.2019.MZ
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.2.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na realizację inicjatyw sąsiedzkich mających na celu włączenie mieszkańców w życie dzielnicy, organizowanych w obszarach funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.13.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte dla części 2 i 3 Unieważnione dla części 1 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.4.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przeprowadzenie remontu trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania chronione, zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.38.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.36.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 29 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.35.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup i dostawa 3 sztuk komputerów przenośnych typu laptop dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.37.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 25 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowa
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.6.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup i dostawa drukarek oraz sprzętu i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.33.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 29 października 2019  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych typu Brother MFC-L8690DW eksploatowanych przez Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 1

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.3.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 11 września 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zapewnienie obsługi animacyjnej i gastronomicznej podczas cyklu 10 imprez plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.12.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 6 września 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.29.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 6 sierpnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »