Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 61) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach wymiennych wraz z kubkami plastikowymi oraz z dzierżawą dystrybutorów dozujących wodę w 2017 r.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.71.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur, ul. Szkolna 29a, 42-425 Kroczyce 

zamówienie na:

Świadczenie usługi konserwacji oprogramowania Asseco Wapro, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.73.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: F.U.H. ARPOL Arkadiusz Koniecki ul. Słoneczna 26, 42-244 Siedlec 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm) w 2017 r. do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.74.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym, w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.78.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 16 grudnia 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: La Strada s.c., adres: al. Wojska Polskiego 110, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie usług farmaceutycznych w postaci bezgotówkowej realizacji recept lekarskich klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w aptekach ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Miasta Częstochowy, w obszarze dzielnic: Raków, Ostatni Grosz, Stradom, Błeszno, Wrzosowiak oraz Śródmieście, Stare Miasto, Tysiąclecie, Podjasnogórska

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.65.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 15 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: część 1: Apteka Osiedlowa Krystyna i Marcin Stefańczyk Al. Niepodległości 27, 42-200 Częstochowa; część 2: Miropharm Sp. z o.o. ul. Warszawska 2/14, 42-202 Częstochowa oraz Apteka „PRIMA” Aleja N.M.P. 50, 42-217 Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o - uslugi społeczne i inne
nr sprawy: SNA.261.1.7.2016.MZ
wartość: poniżej 750 tys euro netto
termin składania ofert: 14 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla części I - Konsorcjum Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Karpińska-Marchewka & Renata Ostojska Kancelaria Radcy prawnego; dla części II - Kancelaria Prawna „VIS VERITATIS” radca prawny Artur Wiktorowicz 

zamówienie na:

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.67.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: NZOZ Przychodnia Lekarska "Trzech Wieszczów", ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa  

zamówienie na:

Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.63.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 14 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Poczta Polska S.A., ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa 

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o - usługi społeczne i inne
nr sprawy: SNA.261.1.5.2016.MZ
wartość: poniżej 750 tys euro netto
termin składania ofert: 13 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Część 1: Fundacja Chrześcijańska ADULLAM, ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa; Część 2: CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Staszica 5, 42-202 Częstochowa  

zamówienie na:

Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o - usługi społeczne i inne
nr sprawy: SNA.261.1.6.2016.MZ
wartość: poniżej 750 tys euro netto
termin składania ofert: 12 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Fundacja Chrześcijańska "Adullam", ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa 

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.68.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 12 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: AMIC Polska Sp. z o.o.; ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochow

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.64.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: firmy DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o. 

zamówienie na:

Wybór psychologa do procesu rekrutacji uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy (usługa wykonywana na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.18.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 7 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Szkolenia i Doradztwo Marek Troc, ul. Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielsk Podlaski 

zamówienie na:

Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SNA.261.1.4.2016.MZ
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Zakład Usług Pogrzebowych Concordia Sp. Jawna Maria i Wojciech Kaniowscy 

zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji doradcy zawodowego w procesie rekrutacji uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy (usługa wykonywana na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.17.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 5 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Centrum Szkolenia Kinga Łabędzka-Stanecka, ul. Feliksa Przypkowskiego 60/18, 28-300 Jędrzejów 

zamówienie na:

Dostawy paczek z artykułami spożywczymi część 4: „Przygotowanie i dostawa paczek zimowych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SNA.261.1.3.2016.MZ
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 listopada 2016  13:00
wynik postępowania: Dla części 1 - "paczki małe" oraz dla części 2 - "paczki duże" jako najkorzystniejsze wybrano oferty firmy: Kra-Bin sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck 

zamówienie na:

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.55.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 17 listopada 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa. Cena oferty: 19500,00 pln brutto 

zamówienie na:

Świadczenie usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.16.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 listopada 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Pani Karoliny Brzozowicz, Pani Izabeli Bilskiej, Pana Karola Polak oraz Pani Pauliny Andreiszyn 

zamówienie na:

Obsługa księgowa projektu konkursowego pn. „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – tryb konkursowy (usługa wykonywana na podstawie umowy zlecenia) - powtórzone

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.15.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 25 października 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Pani Katarzyna Haręza 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. "Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy (część 3)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SNA.261.3.4.2016.MZ
wartość: poniżej 750 tys. euro
termin składania ofert: 10 października 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: na część 1 - Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski; na część 2 - Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski; na część 3 - Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski; na część 4 - Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski; 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 61) starsze przetargi »