Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Wybór sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu "Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.2.2018.MZ
wartość: poniżej 30 000 € netto
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA z siedzibą pod adresem: ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa  

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych” wraz z jego obsługą cateringową - projekt „Komplementarni w działaniu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne i inne (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.1.2018.MZ
wartość: powyżej 30 tys euro (zamówienie udzielane w częściach)
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: w części I: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA z siedzibą pod adresem ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa; w części II: La Strada E. Bill, P. Kujawski spółka jawna z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 110, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.18.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: F.H. „POL-PAPIER” Sp. J. Ryszard Bryja i Bartłomiej Bałazy z siedzibą pod adresem: ul. Warszawska 320, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych obiektów użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.12.2018.MZ
wartość: poniżej 30 000 € netto
termin składania ofert: 14 marca 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: HAWITECH Hubert Wiśniewski z siedzibą pod adresem: ul. Miła 8, 05-082 Babice Nowe  

zamówienie na:

Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.13.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 5 marca 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: KABIS Sp. z o.o. ul. Bialska 16, 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Wykonanie usługi przeglądu i pomiarów ochronnych centrali napowietrzającej, układów wentylatorów oddymiania oraz instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w budynku przy ul. Staszica 10 użytkowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.11.2018.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 lutego 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Instalacje Elektryczne. Serwis Techniki Grzewczej. Marek Motyl z siedzibą pod adresem: ul. Częstochowska 8a, Witkowice, 42-270 Kłomnice 

zamówienie na:

Wykonanie usługi przeglądu pompy obiegowej oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Staszica 10 użytkowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.10.2018.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 lutego 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Instalacje Elektryczne. Serwis Techniki Grzewczej. Marek Motyl, ul. Częstochowska 8a, Witkowice, 42-270 Kłomnice 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.7.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 15 lutego 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: KAWON Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek, ul. Rolnicza 9a, Żelisławice 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Wykonanie usługi przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.8.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 lutego 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Usługi Elektryczne Radosław Naumowicz, adres: ul. Glogiera 27/1, 26-600 Radom 

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości części pomieszczeń wewnętrznych w trzech budynkach użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.9.2018.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 lutego 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Agnieszka Mucha Firma Usługowo-Handlowa „Frania-Niania”, adres: ul. Św. Rocha 51 lok. 2, 42-202 Częstochowa  

zamówienie na:

Wykonanie usługi przeglądu, konserwacji oraz legalizacji sprzętu, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.6.2018.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 29 stycznia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: PROTOS Technika Pożarnicza Andrzej Dzieciaszek z siedzibą pod adresem: ul. Częstochowska 156, 42-233 Czarny Las 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.2.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 stycznia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: DABEX Kołodziej i Jęczmionka sp. z o.o., ul. Żelazna 4, 42-709 Ruda Śląska 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.1.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 12 stycznia 2018  13:00
wynik postępowania: wybrano ofertę: P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska z siedzibą pod adresem: ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.50.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 10 stycznia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: P.P.U.H. „KONKRET” Marcin Nowak Golce 78, 42-134 Truskolasy 

zamówienie na:

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.55.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 4 stycznia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Trzech Wieszczów” Sp. z o.o. ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij