Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SO.261.4.14.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Firma BIS Karol Kowalski, al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa 

zamówienie na:

Zakup i dostawa urządzeń drukujących oraz podzespołów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.29.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 11 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Firma BIS Karol Kowalski, al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa 

zamówienie na:

Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.4.2017.MZ
wartość: powyżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 11 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Fundacja Chrześcijańska ADULLAM, ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w systemie zdalnego monitorowania sygnałów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.26.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 8 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę SOLID Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa. 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.2.2017.MZ / 620778-N-
wartość: powyżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 7 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: STYX Usługi Pogrzebowe Puchała Sławomir, ul. Wielkoborska 196, 42-210 Częstochowa 

zamówienie na:

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.21.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 20 listopada 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa  

zamówienie na:

Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.10.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 17 listopada 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Sun&More Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SO.261.2.18.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 listopada 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Kawon sp. j. Wiesława i Krzysztof Kłósek, Żelisławice, ul. Rolnicza 9A, 42‑470 Siewierz 

zamówienie na:

Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.17.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 listopada 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Wafelek Supermarkety sp. z o.o. ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Focha 71A w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.19.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 6 listopada 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy „Consul” Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 99A, 42-200 Częstochowa. 

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 597387-N-2017
wartość: powyżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 18 października 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla części nr I: La Strada s.c. Edyta Bill, Przemysław Kujawski, al. Wojska Polskiego 110, 42-200 Częstochowa; dla części nr II: P&T GROUP Sp. z o.o., ul. Lechonia 17/48, 42-229 Częstochowa; dla części nr III: P&T GROUP Sp. z o.o., ul. Lechonia 17/48, 42-229 Częstochowa; dla części nr IV: Biuro Ochrony Specjalnej BOS Sp. z o.o., ul. Lelewela 8/40, 42-202 Częstochowa. 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Rejtana 7B w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.12.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 5 października 2017  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Produkcji Mebli „SOMEB”, ul. Meblowa 4A, 97-505 Blok Dobroszyce 

zamówienie na:

Przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością zakończonych spektaklem teatralnym w ramach realizacji projektu pozakonkursowego p n. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.8.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 3 października 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Fundacja „Oczami Brata” ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.2.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 4 września 2017  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice  

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, kursu stylizacji paznokci oraz kursu fryzjerskiego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.4.12.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 30 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsze wybrano oferty: Część I: Kurs kosmetyczny - Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa; Część 2: Kurs stylizacji paznokci - Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa; Część 3: Kurs fryzjerski - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, monitorów, oprogramowania biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.1.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: SATEM Sp. z o.o., adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa 

zamówienie na:

Zakup i dostawa urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.5.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: COPY CONTROL SERVICE S.C.T. Biegaj K. Jaworski, adres: ul. Tamka 4, 00-355 Warszawa  

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego o napędzie silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.4.10.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowo-Usługowe „TRANS-AM” mgr inż. Artur Mirecki, adres: ul. Równoległa 63, 42-216 Częstochowa  

zamówienie na:

Wykonanie remontu czterech pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Rejtana 7B w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.3.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Firma Handlowo-Usługowa Piotr Szczepanek, Kopiec, ul. Parkowa 9a 42-125 Kamyk 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.9.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata” ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij