Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa kserokopiarek, akcesoriów komputerowych oraz systemu bezpieczeństwa sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.54.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 30 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: część 1 -XEMAR Mariusz Czopik, adres: ul. Grunwaldzka 99, 43-600 Jaworzno; część 2 - Miecz Net Karol Labe, adres: ul. Mieczyków 14a, 41-250 Czeladź  

zamówienie na:

Wykonanie robót malarskich pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynkach przy al. Niepodległości 20/22 oraz przy ul. Staszica 10 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czestochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.4.14.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: PIONAT Piotr Pęcherz z siedzibą pod adresem: Dzietrzniki 174, 98-335 Pątnów, cena brutto oferty: 8 800,00 PLN 

zamówienie na:

Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.4.15.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA; adres: ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.50.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Kawon sp. j. Wiesława i Krzysztof Kłósek, adres: Żelisławice, ul. Rolnicza 9A, 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.4.11.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 20 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS sp. z o.o., ul. Warszawska 363/365 42-209 Częstochowa 

zamówienie na:

Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.49.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 16 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Wafelek Supermarkety Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą pod adresem ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 2

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
nr sprawy: SO.261.4.9.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 14 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: cz. 1 - P.P.H.U. CEDRUS Ryszard Oziębała, adres: ul. Krakowska 52, 42-202 Częstochowa; cz. 2 - PPUH WALDII Waldemar Saternus, adres: ul. Racławicka 24, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych na terenie Beskidu Śląskiego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowego sposobu wykonywania zadań związanych z rozdzieleniem pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w oparciu o ekspertyzy i projekty aktów prawnych

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (at. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.9.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 13 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA; adres: ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa 

zamówienie na:

Zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.39.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Silesia Meble sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Główna 63, 44-230 Bełk. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów poleasingowych wraz z akcesoriami komputerowymi i oprogramowaniem, urządzeń drukujących oraz systemu bezpieczeństwa – sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.1.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 23 października 2018  13:00
wynik postępowania: cz. 1 - UNIEWAŻNIONA; cz. 2 - BCoders Sp. Akcyjna, ades: ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa; cz. 3 - UNIEWAŻNIONA 

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.45.2018.MZ
wartość: Dowolna wartość
termin składania ofert: 23 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla cz. 1 - „DRZEWIARZ BIS” Sp. z o.o. adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno; dla cz. 2 - Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna, adres: ul. Dietricha 5, 05-120 Legionowo  

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.8.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 18 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano: Firma BIS Karol Kowalski, adres: al. Niepodległości 41, 41-216 Częstochowa  

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 1

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
nr sprawy: SO.261.4.8.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: dla cz. 1 - P.P.H.U. CEDRUS Ryszard Oziębała, adres: ul. Krakowska 52, 42-202 Częstochowa; dla cz. 2: Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna, adres: ul. Dietricha 5, 05-120 Legionowo  

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.40.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 października 2018  13:00
wynik postępowania: Cz. 1: SISSTUDIO Meble Biurowe Sylwia Paszek, adres: ul. Józefowska 76, 40-145 Katowice; cz. 2: UNIEWAŻNIONE; cz. 3: UNIEWAŻNIONE 

zamówienie na:

Wykonanie robót malarskich ośmiu pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.4.7.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: PIONAT Piotr Pęcherz Dzietrzniki 174, 98-335 Pątnów 

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.37.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 października 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Enter T&T Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Plac Andersa 7, 61-894 Poznań. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.6.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 1 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla cz. 1 - ICOD.pl Sp. z o.o., adres: ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała; dla cz. 2 - BCoders Sp. Akcyjna, adres: ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa 

zamówienie na:

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione, zlokalizowanego przy ul. Rydla 8 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.36.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 września 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Firma Handlowo-Usługowa Piotr Szczepanek, adres: ul. Parkowa 9a, Kopiec 42-125 Kamyk 

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.7.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 24 września 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Cz. 1 - ICOD.pl Sp. z o.o., adres: ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała; Cz. 2 - Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd, adres: ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz; Cz. 3 - unieważniona  

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. (POWTÓRZONE)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.6.2018.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 września 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Orange Polska S.A., adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij