Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla Windows wraz z ESET Security Management Center

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.19.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych oraz zestawów do gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci na potrzeby zajęć środowiskowych (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami” (2 części)

zamawiający: Mieski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, baza konkurencyjnosci
nr sprawy: SO.261.4.6.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 2 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup środków dezynfekcyjnych oraz artykułów higienicznych na potrzeby zajęć środowiskowych (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z bazą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.7.2020.MZ
wartość: wartość dowolna
termin składania ofert: 2 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci w wieku szkolnym na czas uczestniczenia w zajęciach środowiskowych pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje” (półkolonii), w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.4.2020.MZ
wartość: Dowolna wartość
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz gorącego posiłku dla dzieci w wieku szkolnym w czasie uczestniczenia w zajęciach środowiskowych (półkoloniach) na terenie miasta Częstochowy, pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.5.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Organizacja opieki dziennej nad dziećmi połączona z prowadzeniem zajęć środowiskowych w mieście Częstochowa (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, dla uczestników projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.3.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 29 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.16.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub 227 oraz licencji oprogramowania dla UTM Fortigate 80E na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.17.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu multimedialnego, drukarki oraz komputerów przenośnych z przeznaczeniem dla Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku
nr sprawy: SO.261.4.2.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 7 maja 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.11.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 6 maja 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 34

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.12.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 30 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.10.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 27 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przeprowadzenie zajęć jogi dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.1.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 marca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów oraz faksów eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.7.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 31 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Wykonywanie usług poligraficznych oraz sukcesywna dostawa druków akcydensowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.6.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  13:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.5.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Usługa prowadzenia konserwacji trzech dźwigów osobowych oraz dźwigu towarowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.4.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 20 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)