Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.20.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 listopada 2023  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, serwera, kserokopiarek oraz oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.16.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 20 września 2023  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zorganizowanie 2-dniowego wyjazdu integracyjnego połączonego z warsztatami prowadzonymi na temat skutecznego radzenia sobie z traumą i zespołem stresu pourazowego wywołanymi skutkami wojny dla uczestników projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.6.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 maja 2023  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 265 pkt 1 (usługa społeczna)
nr sprawy: SO.261.1.2.2023.MZ
wartość: Dowolna wartość
termin składania ofert: 4 maja 2023  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup licencji oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji oprogramowania i wsparcia technicznego dla zapór sieciowych oraz zakup urządzeń sieciowych

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społeczenej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.11.2023.MB
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 kwietnia 2023  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla uczestników projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3” (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.3.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 marca 2023  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)