Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.16.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)