Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.2.2022.MZ
wartość: powyżej 750 tys. euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2022  09:00

zamówienie na:

Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społeczenej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.30.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 14 grudnia 2022  10:00

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1
nr sprawy: SO.261.1.3.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 grudnia 2022  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)