zamówienie na:

Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 404978 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Zakład Usług Pogrzebowych „CONCORDIA” sp. j. Marta i Wojciech Kaniowscy ul. Ikara 59 42-221 Częstochowa