Godziny pracy - dyżury

Obsługa osób niesłyszących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie   OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Dyżury podmiotu:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2: 34 372 42 00
 • Główny Księgowy: 34 372 42 30
 • Sekcja Organizacyjna i Zamówień Publicznych: 34 372 42 12
 • Sekcja Administracyjna: 34 372 42 25
 • Stanowisko ds. Wizerunku i Polityki Informacji: 34 372 42 17
 • Sekcja Informatyki: 34 363 11 88, 34 372 42 33
 • Zespół ds. Kontroli: 34 372 42 47
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 34 372 42 42
 • Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej: 34 372 42 24
 • Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1, Al. Niepodległości 20/22: 34 370 94 04
 • Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Staszica 10: 34 344 49 44
 • Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej ul. Kilińskiego 13: 34 371 02 82
 • Sekcja Usług Środowiskowych ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2: 34 372 42 00
 • Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, al. Niepodległości 20/22,
  34 363 18 19, 34 363 95 06
 • Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Krakowska 34: 34 324 38 22
 • Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36, 34 361 59 43
 • Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Osób Zagrożonych Przemocą, ul. Kopernika 4,
  34 311 70 52 / 34 311 70 53

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: od 7:30 do 15:30
 • wtorek: od 7:30 do 16:00
 • środa: od 7:30 do 15:30
 • czwartek: od 7:30 do 15:30
 • piątek: od 7:30 do 15:00

Dyrektor i Zastępcy Dyrektora MOPS
przyjmują interesantów w każdy wtorek od godz. 12:00 do 17:00. Szczegółowych informacji w zakresie organizacji przyjęć interesantów udzielają pracownicy Sekretariatu Ośrodka mieszczącego się w budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, I piętro, pokój nr 16, tel. 34 372 42 16.

metryczka


Wytworzył: Barbara Mizera Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (6 lutego 2012)
Opublikował: mazniewski_m (1 marca 2007, 14:42:44)

Ostatnia zmiana: Marcin Maźniewski (2 marca 2023, 14:44:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 42231