zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doręczania przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-138/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Niemożliwa do usunięcia wada