zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia komputerowego z wykorzystaniem Internetu w procesie poszukiwania pracy dla Uczestniczek projektu ,,Macierzyństwo Cię nie wyklucza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-86/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 15 września 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Firma usługowo-szkoleniowa ENTER Michał Zużewicz ul. Ossolińskiego 9/7 42-209 Częstochowa 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia komputerowego z wykorzystaniem Internetu w procesie poszukiwania pracy dla 30 osób (Uczestniczek projektu), w podziale na 2 grupy 15 osobowe w wymiarze po 6 godzin dydaktycznych (łącznie 12 godzin; 1 godzina dydaktyczna = 45 min).

Zaproszenie do złożenia oferty (179kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (74kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (53kB) plik
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (55kB) plik
Załącznik nr 4 - Wykaz osób (55kB) plik
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (120kB) pdf

Informacja o wynikach postępowania (157kB) pdf
Informacja o zmianie wyników postępowania (154kB) pdf


metryczka


Opublikował: Michał Zieliński (4 września 2014, 15:04:55)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (16 września 2014, 14:04:11)
Zmieniono: Informacja o zmianie wyników postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 484