zamówienie na:

Zorganizowanie letniego wypoczynku w miejscowości nadmorskiej na terenie RP dla 40 dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach projektu systemowego „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: MOPS Częstochowa
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 208630 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: T.T. Nowy Świat Biuro Turystyczne Dorota Kaczorowska, Hanna Trzosowska ul. Klaudyny 12, 01-684 Warszawa 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowania letniego wypoczynku (1 turnus) w miejscowości nadmorskiej (w obiekcie położonym nie dalej niż 700 m od morza w linii prostej) na terenie RP dla 40 dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w ramach projektu systemowego „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”.

Ogłoszenie o zamówieniu (195kB) pdf


SIWZ (298kB) pdf


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (182kB) plik


Załącznik nr 2 - Wykaz osób (177kB) plik


Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy (163kB) plik


Załącznik nr 4 - Opis obiektu (189kB) plik


Załącznik nr 5 - Program pobytu dzieci na koloniach (172kB) plik


Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp (169kB) plik


Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Pzp (167kB) plik


Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (176kB) plik


Załącznik nr 9 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (169kB) plik


Załącznik nr 10 – Wykaz wymaganych dokumentów (133kB) pdf


Załącznik nr 11 - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu autokarem (166kB) plik


Załącznik nr 12 - Wzór umowy (184kB) pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 1 (144kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (178kB) pdf


metryczka


Opublikował: Michał Zieliński (23 czerwca 2014, 09:22:04)

Ostatnia zmiana: Marcin Michoń (21 lipca 2014, 15:12:54)
Zmieniono: Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 368