zamówienie na:

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.7.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia