zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.2.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 10 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Pogrzebowych „CONCORDIA” Spółka Jawna Marta i Wojciech Kaniowscy z siedzibą pod adresem: ul. Ikara 59, 42-221 Częstochowa