zamówienie na:

Dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.21.2018.MZ
wartość: poniżej 30 000 € netto
termin składania ofert: 4 maja 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe (232kB) pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (66kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (70kB) plik
Załącznik nr 3 - Opis konfiguracji klimatyzatora (82kB) plik
Załącznik nr 4 - Wzór umowy (181kB) pdf
Wzór protokołu odbioru (zał. do umowy) (21kB) plik

Informacja unieważnieniu postępowania (166kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Marcin Michoń (26 kwietnia 2018, 09:33:08)

Ostatnia zmiana: Marcin Michoń (7 maja 2018, 11:37:15)
Zmieniono: Publikacja informacji o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 218