zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SO.261.4.14.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Firma BIS Karol Kowalski, al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe (212kB) pdf
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (254kB) plik
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (138kB) pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu (229kB) plik
Załącznik nr 4 - Wzór umowy (180kB) pdf

Modyfikacja treści zapytania ofertowego (161kB) pdf
Informacja o wynikach postępowania (203kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Michał Zieliński (6 grudnia 2017, 12:28:14)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (15 grudnia 2017, 14:38:54)
Zmieniono: Publikacja wyników postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 198