zamówienie na:

Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.4.2017.MZ
wartość: powyżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 11 grudnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Fundacja Chrześcijańska ADULLAM, ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa