zamówienie na:

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach wymiennych wraz z kubkami plastikowymi oraz z dzierżawą dystrybutorów dozujących wodę w 2017 r.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.71.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur, ul. Szkolna 29a, 42-425 Kroczyce