zamówienie na:

Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o - usługi społeczne i inne
nr sprawy: SNA.261.1.6.2016.MZ
wartość: poniżej 750 tys euro netto
termin składania ofert: 12 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Fundacja Chrześcijańska "Adullam", ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa