zamówienie na:

Zakup dostępu do systemu elektronicznej informacji prawnej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.56.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 17 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrano firmę: Wolters Kluwer S. A.