zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów, eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.51.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano firmę: „EUREKA” Spółka Cywilna