zamówienie na:

Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w systemie zdalnego monitorowania sygnałów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.45.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 8 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Solid Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa