zamówienie na:

Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 316348-2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: STYX Usługi Pogrzebowe Puchała Sławomir