zamówienie na:

Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w ramach realizacji II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP!” Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.1.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 19 sierpnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano firmę: Interwencje Pedagogiczno-Psychoterapeutyczne, ul. Górecka 2a, 42-235 Lelów