zamówienie na:

Organizacja wyjazdu wypoczynkowego do miejscowości nadmorskiej Jantar połączonego z „warsztatami resilience” dla rodzin uczestniczących w II edycji pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.27.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2015  13:00
wynik postępowania: Fundacja Nadzieja dla Rodzin ul. Kopernika 22, 87-100 Toruń