zamówienie na:

Przeprowadzenie work-coaching'u dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.20.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 lipca 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Niemożliwa do usunięcia wada.