zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C w ramach realizacji II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.18.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 24 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa