zamówienie na:

Wykonanie usługi montażu i uruchomienia będących w posiadaniu Zamawiającego klimatyzatorów przenośnych typu CHIGO CP-35H3A-J17A (powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.53.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 12 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: F.H.U. „I.R. CHROMY” Chromy Ryszard ul. Baczyńskiego 35d/14, 41-203 Sosnowiec