zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę paczek Noworocznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-143/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: KAWON Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice 42-470 Siewierz