zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na dostawy wody źródlanej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-134/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Nestle Waters Polska S.A., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa