zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do tłumacza języka migowego online dla osób z ubytkami słuchu – interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-114/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: SEVENTICA Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa