zamówienie na:

Usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Macierzyństwo Cię nie wyklucza”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: DOA.340-25/14/MZ
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano następujące oferty: Zadanie nr 1: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 2: konsorcjum firm - „LUGA” Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 3: konsorcjum firm - AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa (lider) oraz AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Jan Fabiański, ul. 3 maja 18/22 42-700 Lubliniec (partner); Zadanie nr 4: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 5: konsorcjum firm - AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa (lider) oraz AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Jan Fabiański, ul. 3 maja 18/22 42-700 Lubliniec (partner); Zadanie nr 6: konsorcjum firm - „LUGA” Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 7: konsorcjum firm - „LUGA” Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa;