zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w ramach w Programu Wzmacniania Rodziny dla 10 rodzin wielodzietnych biorących udział w pilotażowej części projektu pn. „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-105/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 października 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów MACIERZ ul. Nowowiejskiego 3 42-217 Częstochowa