zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w ramach Programu Wzmacniania Rodziny dla Uczestników pilotażowej części projektu pn. „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-85/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 października 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy.  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Programu Wzmacniania Rodziny wśród rodziców i dzieci – 52 Uczestników pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2014 r. o godz. 12:00.


Zaproszenie do złożenia oferty (212kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (143kB) plik
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (119kB) plik
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (127kB) plik
Załącznik nr 4 - Wykaz osób (124kB) plik
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (165kB) pdf

Informacja o wynikach postępowania (130kB) pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania (140kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Michoń (30 września 2014, 12:27:12)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (17 października 2014, 12:45:11)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 499