zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 309048 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 2 października 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Orange Polska al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii  stacjonarnej oraz usług stałego dostępu do Internetu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Usługi winny mieć charakter powszechny i być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo  telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu (136kB) pdf
SIWZ (211kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (131kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (36kB) plik
Załącznik nr 3 -Formularz cenowy (41kB) plik
Załącznik nr 4 – Wykaz wymaganych dokumentów (97kB) pdf
Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (30kB) plik
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp (29kB) plik
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (37kB) plik
Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (28kB) plik

Odpowiedź na zapytanie nr 1 (106kB) pdf
Odpowiedź na zapytanie nr 2 (144kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (111kB) pdf
FORMULARZ CENOWY PO MODYFIKACJI (42kB) plik

Informacja o wynikach postępowania (100kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Zieliński (17 września 2014, 11:59:58)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (8 października 2014, 13:14:27)
Zmieniono: poprawa oczywistej omyłki pisarskiej 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 521