zamówienie na:

Usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników pilotażowej części projektu systemowego pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 301050 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 września 2014  11:00
wynik postępowania: Zadanie nr 1: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców „ADROM” Roman Adamiak ul. Ogrodowa 6 lok. 24, 42-200 Częstochowa P. P. H. U. „Albertina” Bożena Kmita ul. Jaworznicka 28, 41-208 Sosnowiec Zadanie nr 2: unieważnione Zadanie nr 3: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 4: Konsorcjum: „LUGA” Glińska Agnieszka ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa Z.P.U. Alicja Glińska ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa Zadanie 5: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 6: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 7: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 8: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 9: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 10: unieważnione Zadanie nr 11: unieważnione Zadanie nr 12: unieważnione  
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników pilotażowej części projektu systemowego pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu                Społecznego.
Postępowanie składa się z 12 Zadań (części zamówienia), z których każde może być przedmiotem oferty częściowej.

Ogłoszenie o zamówieniu (218kB) pdf
SIWZ (329kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (213kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (139kB) plik
Załącznik nr 3 – Preliminarz kosztów (149kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (126kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp (125kB) plik
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (134kB) plik
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (130kB) plik
Załącznik nr 8 – Wykaz pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia (132kB) plik
Załącznik nr 9 - Wykaz osób (121kB) plik
Załącznik nr 10 - Program szkolenia (133kB) plik
Załącznik nr 11 – Wykaz wymaganych dokumentów (140kB) plik
Załącznik nr 12 - Wzór umowy (193kB) pdf

Informacja o wynikach postępowania (225kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty bez ponownego badania i oceny ofert (224kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Zieliński (10 września 2014, 12:23:18)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (15 października 2014, 13:25:04)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty bez ponownego badania i oceny ofert dla zadania nr 6: Kurs komputer w firmie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 538