zamówienie na:

Usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 257410 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania złożyli: Zadanie nr 1 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 2 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 3 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 4 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 5 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 6 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 7 – Konsorcjum: OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa & F.H.U. KUJAWIAK Robert Steluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowice Wielkopolskie; Zadanie nr 8 – ZDZ Katowice CKZ ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 9 – postępowanie unieważnione – art. 93 ust. 1 ustawy Pzp; Zadanie nr 10 - AB..Z. CENTRUM Zbigniew Zgoda, ul. Gołonowska 51, 42-523 Dąbrowa Górnicza ; Zadanie nr 11 – BEHAP-BUD s.c. Ewa, Eugeniusz Winiarscy, ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia; Zadanie nr 12 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 13 - ZDZ Katowice CKZ ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 14 – Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 15 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 16 – PHU Apus Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 17 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 18 – ReActive Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń; Zadanie nr 19 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 20 – Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 21 – PHU Apus Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 22 – PHU Apus Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 23 – postępowanie unieważnione – art. 93 ust. 1 ustawy Pzp; Zadanie nr 24 – PHU Apus Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 25 – ZDZ Katowice CKZ ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 26 – ZDZ Katowice CKZ ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa; Ponowny wybór najkorzystniejszych ofert w dniu 09.09.2014 r.: Zadanie nr 21 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 24 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty: Zadanie nr 24 - ZDZ Katowice CKZ ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa; Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 10: Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice 
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie składa się z 26 Zadań (części zamówienia), z których każde może być przedmiotem oferty częściowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.


Ogłoszenie o zamówieniu (238kB) pdf
SIWZ (311kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (295kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (189kB) plik
Załącznik nr 3 – Preliminarz kosztów (197kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (175kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp (174kB) plik
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (184kB) plik
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (178kB) plik
Załącznik nr 8 – Wykaz pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia (180kB) plik
Załącznik nr 9 - Wykaz osób (178kB) plik
Załącznik nr 10 - Program szkolenia (181kB) plik
Załącznik nr 11 – Wykaz wymaganych dokumentów (128kB) pdf
Załącznik nr 12 - Wzór umowy (188kB) pdf
Odpowiedź na zapytanie nr 1 (145kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (149kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 (171kB) pdf
Odpowiedź na zapytanie nr 2 (164kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 3 (172kB) pdf
Odpowiedź na zapytanie nr 3 (154kB) pdf

Informacja o wynikach (272kB) pdf
Informacja o zmianie wyników postępowania (187kB) pdf
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty (120kB) pdf
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty - 2 (119kB) pdfmetryczka


Opublikował: Michał Zieliński (1 sierpnia 2014, 11:25:30)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (10 października 2014, 13:58:04)
Zmieniono: Zawiadomienie o ponownym wyborze ofert dla zadania nr 10: Kurs operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 920